Nawigacja:

oprawy24.pl > Aktualności

Oświetlenie LED na węźle Murckowska

Opublikowano: 2019-11-19 08:36:05 przez: administrator

Oświetlenie LED na węźle Murckowska

Węzeł Murckowska w Katowicach łączy drogę krajową nr 86 z autostradą A4. Jest jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych w konurbacji Śląskiej. W ostatnim czasie ten węzeł drogowy zyskał nowe oświetlenie. Białe światło LED pojawiło się nie tylko na łącznicach węzła, ale również na fragmencie autostrady A4 do ulicy Tadeusza Kościuszki. Inwestycja była poprzedzona opracowaniem audytu Czytaj więcej >

Białe światło na Katowickiej

Opublikowano: 2019-11-12 11:02:54 przez: administrator

Białe światło na Katowickiej

Ulica Katowicka w Bytomiu zyskała nowe oświetlenie dzięki przebudowie torowiska tramwajowego. W ramach zadania zdemontowano istniejące punkty oświetleniowe oraz kabel zasilający. Do demontażu przeznaczono 21 opraw do wysokoprężnych lamp sodowych i 17 słupów stalowych wraz wysięgnikami, a także dwa wysięgniki zamontowane na elewacjach budynków. Ułożona została nowa linia kablowa, a nowe punkty świetlne zostały zamontowane Czytaj więcej >

LED-y na nowym rondzie

Opublikowano: 2019-07-03 14:37:52 przez: administrator

LED-y na nowym rondzie

W Rudzie Śląskiej u zbiegu ulicy Wolności, Magazynowej oraz Wiktora Brańskiego powstało rondo. Częścią tej inwestycji był też montaż nowoczesnego oświetlenia LED. Nowe oświetlenie zyskał fragment ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Wolności. W ramach prowadzonych prac zdemontowano następujące elementy istniejącej infrastruktury oświetleniowej: 13 słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami oraz oprawami do wysokoprężnych lamp sodowych. Montaż nowych Czytaj więcej >

Most Teatralny z nowym oświetleniem LED

Opublikowano: 2019-04-16 11:58:04 przez: administrator

Most Teatralny z nowym oświetleniem LED

Most Teatralny w Poznaniu zyskał nowe oświetlenie LED. Inwestorem zadania był Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, zaś wykonawcą firma Usługi Elektryczne i Dźwigowe Michał Zieliński. Inwestycja polegała na demontażu ozdobnych opraw oświetleniowych do wysokoprężnych lamp rtęciowych w ilości 7 sztuk, które były zawieszone na stylizowanych wysięgnikach zamocowanych na pylonach mostu. W zamian zamontowano 8 sztuk Czytaj więcej >

Białe światło na ulicach Gliwic

Opublikowano: 2019-03-28 08:18:35 przez: administrator

Białe światło na ulicach Gliwic

Miasto Gliwice przeprowadziło modernizację oświetlenia ulicznego obejmującą aż cztery obszary miejskie. . Projekt „Eko-Światło w Gliwicach – Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego” to inwestycja współfinansowana ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Zadanie było realizowane przez wybraną w przetargu firmę OBI Complex z Rybnika. Zakres prac modernizacyjnych był zróżnicowany i obejmował wymianę Czytaj więcej >

Nowe oświetlenie ulicy Na Piaski

Opublikowano: 2019-03-22 08:13:50 przez: administrator

Nowe oświetlenie ulicy Na Piaski

Ulica Na Piaski w Rudzie Śląskiej Bielszowicach zyskała nowe oświetlenie. Sieć oświetleniowa ulicy składa się z słupów oświetleniowych zasilanych linią kablową. W ramach prac modernizacyjnych wymieniono przewody zasilające oraz tabliczki bezpiecznikowe. Zdemontowano 39 sztuk wyeksploatowanych opraw do wysokoprężnych lamp sodowych o mocy 150 W. W ich miejsce elektromonterzy zamontowali 39 sztuk nowych opraw LED Schréder Czytaj więcej >

Żorski odcinek „Wiślanki” w świetle LED

Opublikowano: 2019-03-07 09:03:16 przez: administrator

Żorski odcinek „Wiślanki” w świetle LED

Przechodząca przez miasto Żory popularna „Wiślanka” czyli droga krajowa nr 81 doczekała się nowego oświetlenia ulicznego. Projekt modernizacji jest dofinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą inwestycji była, wybrana w drodze przetargu, firma OBI COMPLEX z Żor. Sieć oświetleniowa tego fragmentu drogi (ulicy Katowickiej i Czytaj więcej >

Nowe oświetlenie na Chorzowskiej

Opublikowano: 2019-01-29 11:08:19 przez: administrator

Nowe oświetlenie na Chorzowskiej

Na ulicy Chorzowskiej w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu przeprowadzono modernizację oświetlenia ulicznego. Jej zakres obejmował wymianę wyeksploatowanych opraw do wysokoprężnych lamp sodowych na nowe oprawy oświetleniowe wykorzystujące półprzewodnikowe źródła światła. Sieć oświetleniowa ulicy jest zasilana linią kablową. Słupy oraz wysięgniki nie podlegały wymianie. Zdemontowano łącznie 62 sztuki opraw sodowych o mocy 250 W, wymieniono Czytaj więcej >

Oświetlenie LED na alei Jana Pawła II

Opublikowano: 2019-01-25 12:20:32 przez: administrator

Oświetlenie LED na alei Jana Pawła II

Zmodernizowane zostało oświetlenie uliczne na alei Jana Pawła II w Warszawie na odcinku od ronda ONZ do alei Jerozolimskich. Inwestycję na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich realizowała, wyłoniona w drodze przetargu, firma Kar-Gos z Sulejówka. Oświetlenie tego fragmentu alei stanowią oprawy oświetleniowe zamontowane na wysokich masztach typu MR25. Zakres pac modernizacyjnych obejmował wymianę 117 opraw oświetleniowych Czytaj więcej >

Białe światło na ulicy Reja

Opublikowano: 2019-01-24 20:38:19 przez: administrator

Białe światło na ulicy Reja

W Rudzie Śląskiej Kochłowicach miała miejsce modernizacja ulicy Reja. Zakres inwestycji obejmował także wykonanie nowej sieci oświetleniowej ulicy. Dotychczas oświetlenie ulicy stanowiło 6 opraw do wysokoprężnych lamp sodowych, które były zasilane z linii napowietrznej. Ze względu na zróżnicowany odstęp między betonowymi słupami, którymi prowadzona jest napowietrzna sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia do pobliskich budynków, zaprojektowano nową Czytaj więcej >

Plac Bankowy w świetle LED

Opublikowano: 2019-01-07 16:48:08 przez: administrator

Plac Bankowy w świetle LED

Na placu Bankowym w Warszawie miała miejsce modernizacja oświetlenia ulicznego. Inwestycję na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich realizowała, wyłoniona w drodze przetargu, firma Jimmy z Warszawy. Dotychczas oświetlenie placu stanowiły oprawy oświetleniowe do wysokoprężnych lamp sodowych i metalohalogenkowych, które były zamontowane na wieloramiennych głowicach zainstalowanych na wysokich masztach oświetleniowych MR20 i MR25. Wydajność nowych opraw LED Czytaj więcej >

Osiedle Kokociniec w białym świetle

Opublikowano: 2018-11-23 11:02:24 przez: administrator

Osiedle Kokociniec w białym świetle

Osiedle Kokociniec znajduje się w południowej części miasta Katowice. W ostatnim czasie przeprowadzono tam modernizację oświetlenia ulicznego. Prace modernizacyjne objęły następujące ulice: Płochy, Wybickiego na odcinku od Kijowskiej do Kruczej oraz Kruczą na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Płochy. Zakres prac obejmował demontaż wyeksploatowanych elementów infrastruktury oświetleniowej takich jak: 59 sztuk słupów betonowych typu Czytaj więcej >

>