Nawigacja:

oprawy24.pl > Aktualności > Bez kategorii > Oświetlenie LED na węźle Murckowska

Oświetlenie LED na węźle Murckowska

Oświetlenie LED na węźle Murckowska

Opublikowano: 2019-11-19 08:36:05 przez: administrator

Węzeł Murckowska w Katowicach łączy drogę krajową nr 86 z autostradą A4. Jest jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych w konurbacji Śląskiej. W ostatnim czasie ten węzeł drogowy zyskał nowe oświetlenie. Białe światło LED pojawiło się nie tylko na łącznicach węzła, ale również na fragmencie autostrady A4 do ulicy Tadeusza Kościuszki. Inwestycja była poprzedzona opracowaniem audytu efektywności energetycznej istniejącej infrastruktury oświetleniowej oraz dokumentacji projektowej zadania w wybranym najkorzystniejszym pod względem ekonomicznym wariancie modernizacyjnym. W ramach modernizacji oświetlenia istniejące słupy aluminiowe oraz stalowe nie podlegały wymianie. Zdemontowano aluminiowe wysięgniki łukowe jedno oraz dwuramienne oraz oprawy oświetleniowe przeznaczone do wysokoprężnych lamp sodowych w ilości 629 sztuk. Elektromonterzy zdemontowali 240 sztuk opraw sodowych o mocy 400 W, 381 sztuk opraw sodowych o mocy 250 W, 6 sztuk opraw sodowych o mocy 150 W, 2 sztuki opraw sodowych o mocy 100 W. Na slupach zamontowano wysięgniki stalowe proste o kącie nachylenia 10⁰ i długości 1,5m w następujących ilościach: 213 sztuk jednoramiennych, 170 sztuk dwuramiennych, 2 sztuki trójramiennych, jedna korona sześcioramienna. Zastosowano nowe oprawy oświetleniowe wykorzystujące półprzewodnikowe źródła światła. Wszystkie nowe oprawy są wyposażone w matryce LED, które emitują światło o barwie neutralnej białej (4000 K). System zarządzania oświetleniem obejmuje wszystkie nowe oprawy oświetleniowe. Umożliwia on zdalne sterowanie oprawami oraz sygnalizuje ewentualne awarie. Inwestycję wykonano w oparciu o oprawy Schréder Ampera Midi oraz Schréder Ampera Maxi. Na objętym modernizacją obszarze zamontowano: 258 sztuk opraw o mocy 279 W, 76 sztuk o mocy 245 W, 4 sztuki o mocy 201 W, 310 sztuk o mocy 139 W, 2 sztuki o mocy 100 W. Szacuje się, że moc zainstalowana sieci oświetleniowej na modernizowanym obszarze zmniejszyła się z 211,4 do 134,6 kW.

Źródło: GDDKiA Katowice

Stare oświetlenie sodowe węzła

Nowe ledowe oświetlenie węzła

< Powrót do aktualności

>