Nawigacja:

oprawy24.pl > Aktualności > Bez kategorii > Żorski odcinek „Wiślanki” w świetle LED

Żorski odcinek „Wiślanki” w świetle LED

Żorski odcinek „Wiślanki” w świetle LED

Opublikowano: 2019-03-07 09:03:16 przez: administrator

Przechodząca przez miasto Żory popularna „Wiślanka” czyli droga krajowa nr 81 doczekała się nowego oświetlenia ulicznego. Projekt modernizacji jest dofinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą inwestycji była, wybrana w drodze przetargu, firma OBI COMPLEX z Żor. Sieć oświetleniowa tego fragmentu drogi (ulicy Katowickiej i ulicy Kościuszki) jest zasilana linią kablową i składa się z słupów stalowych, na których zamontowane są jednoramienne, dwuramienne oraz trójramienne wysięgniki, na których zabudowane są oprawy oświetleniowe. Modernizacja polegała na wymianie przewodów zasilających oraz istniejących opraw do wysokoprężnych lamp sodowych na nowe oprawy LED. Wymieniono także 4 szafy oświetleniowe. Zdemontowano 260 opraw sodowych w tym: 2 sztuki o mocy 100 W, 6 sztuk o mocy 150 W oraz 252 sztuki o mocy 250 W. W miejsce starych opraw zamontowano nowe oprawy LED Schréder Teceo w następujących ilościach i mocach: 4 sztuki o mocy 51 W (przejścia dla pieszych), 28 sztuk o mocy 63 W, 5 sztuk o mocy 123 W, 205 sztuk o mocy 139 W, 17 sztuk o mocy 180 W, 1 sztuk o mocy 196 W. Matryce LED nowych opraw oświetleniowych emitują światło o barwie neutralnej białej (4000 K), zaś matryce LED opraw oświetlających przejścia dla pieszych emitują światło o barwie ciepłej białej (3000 K). W wyniku modernizacji moc systemu oświetleniowego spadła o 58% (z 120,55 do 53 kW). Zmniejszy się także zacznie emisja dwutlenku węgla do atmosfery (z 336,51 do 176,70 Mg). Ponadto oprawy oświetleniowe są objęte systemem zarządzania oświetleniem. Umożliwia on generowanie raportów na temat pracy opraw oświetleniowych, redukcję mocy opraw w godzinach późnonocnych oraz wykrywa awarie.

Źródło: UM Żory

< Powrót do aktualności

>