Nawigacja:

oprawy24.pl > Aktualności > Bez kategorii > Zabrze Południe – kolejny węzeł autostradowy z oświetleniem LED

Zabrze Południe – kolejny węzeł autostradowy z oświetleniem LED

Zabrze Południe – kolejny węzeł autostradowy z oświetleniem LED

Opublikowano: 2017-12-21 08:47:50 przez: administrator

W ostatnim czasie zakończyła się wymiana opraw oświetlenia drogowego na węźle Zabrze Południe.
Inwestycja była poprzedzona opracowaniem audytu efektywności energetycznej istniejącej infrastruktury oświetleniowej oraz dokumentacji projektowej zadania w wybranym najkorzystniejszym pod względem ekonomicznym wariancie modernizacyjnym. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach przyjęła za kluczowe kryterium modernizacji istniejące na węźle stalowe słupy oświetleniowe wraz z wysięgnikami. W związku z tym inwestycja polegała na wymianie opraw wyposażonych w wysokoprężne lampy sodowe na oprawy wykorzystujące półprzewodnikowe źródła światła. W ramach inwestycji zmodernizowano 4 szafy oświetleniowe oraz wymieniono jeden słup oświetleniowy. Ogółem wymieniono 222 opraw sodowych zamontowanych na 220 słupach oświetleniowych. Słupy ustawione po obu stronach autostrady mają 12m wysokości z wyjątkiem 4 słupów przy wiadukcie w ciągu ulicy Chudowskiej, które mierzą 9,5m. Słupy o wysokości 10,5m są zaś ustawione wzdłuż łącznic węzła. Nowe oprawy LED to Schréder Ampera w wersji Midi oraz Maxi. Zakres mocy nowych opraw LED to: 69 – 271 W, zaś moc opraw sodowych wynosiła 150 – 400 W. Łącznie na węźle zamontowano 14 opraw z matrycą 128 LED o mocy 271 W, 14 opraw z matrycą 112 LED o mocy 238 W, 14 opraw z matrycą 96 LED o mocy 207 W, 14 opraw z matrycą 64 LED o mocy 135 W, 56 opraw z matrycą 48 LED (42 sztuki o mocy 103 W oraz 14 sztuk o mocy 73 W), 35 opraw z matrycą 32 LED o mocy 69 W. Wszystkie nowe oprawy są wyposażone w matryce LED, które emitują światło o barwie neutralnej białej (4000 K). System zarządzania oświetleniem obejmuje wszystkie nowe oprawy oświetleniowe. Umożliwia on zdalne sterowanie oprawami oraz sygnalizuje ewentualne awarie. Układ zasilający każdej z opraw pozwala na sterowanie sygnałem DALI. Ponadto istnieje możliwość zaprogramowania co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej redukcji mocy i strumienia świetlnego bez zewnętrznego sygnału sterującego.

Węzeł Podwarpie

Pierwszą dużą inwestycją w oświetlenie LED katowickiego oddziału GDDKiA była, przeprowadzona w ubiegłym roku, modernizacja oświetlenia drogowego węzła „Podwarpie” łączącego drogi krajowe nr 86 i nr 1. Zakres modernizacji obejmował wymianę szaf oświetleniowych, przebudowę linii kablowej zasilającej oświetlenie, montaż na betonowych fundamentach nowych stożkowych słupów stalowych wraz z wysięgnikami oraz oprawami oświetleniowymi. W ramach inwestycji zdemontowano 365 istniejących słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami w ilości 378 sztuk oraz oprawami sodowymi w ilości 391 sztuk. W zamian ustawiono 359 słupów oświetleniowych, spośród których 81 sztuk ma wysokość 10m, a 278 sztuk 12m. 356 słupów zostało wyposażonych w wysięgnik jednoramienny o długości 2m, a 3 w wysięgniki dwuramienne o różnym promieniu rozstawu. Na węźle zamontowano także 6 masztów oświetleniowych, z których 4 posiada trójramienne głowice, a 2 dwuramienne głowice. Do oświetlenia węzła zastosowano oprawy LED LUG Urbano. Na wysięgnikach zamontowano 162 oprawy o mocy 110 W, 35 opraw o mocy 127 W, 57 opraw o mocy 145 W, 42 oprawy o mocy 160 W, 34 oprawy o mocy 228 W, 61 opraw o mocy 252 W. W wyniku modernizacji moc zainstalowanych opraw spadła z 143,8 do 60,4 kW.

Węzeł Mikołowska

Wymiana oświetlenia tego węzła to drugie ubiegłoroczne zadanie inwestycyjne katowickiego oddziału GDDKiA w zakresie modernizacji oświetlenia drogowego. Tu także sporządzono audyt efektywności energetycznej oświetlenia i zrealizowano najkorzystniejszy z trzech wariantów modernizacji. Modernizacja objęła 138 słupów oraz 408 sztuk opraw oświetleniowych. Wybrano wariant inwestycyjny oparty w większości na wymianie opraw oświetleniowych na istniejących słupach. Wymieniono jedynie linię kablową zasilającą oświetlenie ulicy Mikołowskiej od przejścia dla pieszych przy ulicy Wincentego Pola do hali sportowej AWF. Na tym odcinku zamontowano 39 nowych słupów oświetleniowych. Na wysięgnikach zabudowano oprawy Disano Stelvio o różnych mocach w ilości 34 sztuk. Kolejne nowe dwa słupy oświetleniowe stanęły przy łącznicy relacji Kraków-Katowice. Tu także zamontowano dwie nowe oprawy LED. Prace modernizacyjne objęły także wymianę opraw sodowych na oprawy LED na odcinku autostrady A4 od wiaduktu nad linią kolejową do wiaduktu wzdłuż ulicy Kościuszki łącznie z 4 masztami z głowicami sześcioramiennymi. Tu także pojawiły się oprawy Disano Stelvio o różnych mocach. Łącznice węzła były dotychczas oświetlone przez maszty oświetleniowe z sześcioramiennymi głowicami i oprawami sodowymi o mocy 250 W. Projektanci modernizacji dokonali optymalizacji rozmieszczenia opraw oświetleniowych kierując światło tam gdzie jest ono najbardziej potrzebne, w wyniku czego zredukowano ilość potrzebnych do oświetlenia opraw. Dokonano modernizacji istniejących głowic poprzez redukcję ilości ramion oraz wymianę głowic na nowe z mniejszą ilością ramion. Na nowych oraz zmodernizowanych głowicach pojawiły się oprawy Disano Stelvio, przy czym maszty usytuowane w ciągu dróg serwisowych autostrady A4 zostały wyposażone w reflektory LED Disano Astro o różnych mocach. Nowe oprawy oświetleniowe są objęte systemem zarządzania oświetleniem, który sygnalizuje ewentualne awarie oraz umożliwia zdalne sterowanie oprawami. Matryce LED opraw oświetleniowych emitują światło o barwie neutralnej białej (4000 K). Węzeł Mikołowska w Katowicach był pierwszym węzłem autostradowym w województwie Śląskim oświetlonym oprawami wyposażonymi w półprzewodnikowe źródła światła.

Kolejne inwestycje

Sieć drogowa w Polsce rozwija się od wielu lat. Powstają nowe obwodnice, drogi ekspresowe i autostrady. Wiele odcinków nowych tras ma powstać także w województwie Śląskim. Z pewnością wiele z tych dróg, węzłów drogowych, rond czy skrzyżowań będzie od początku oświetlone LED-ami. Wymiana opraw sodowych na ledowe obejmie także wiele oświetlonych odcinków dróg już istniejących. Kolejnym węzłem, którego sieć oświetleniowa ma być modernizowana, jest węzeł Murckowska w Katowicach.

Źródło: GDDKiA Katowice

Zdjęcia węzła Zabrze Południe

< Powrót do aktualności

>