Nawigacja:

Autor: Michał Z.

Autor: Michał Z.

Wersje. Wersja ARC80 była dostępna ze źródłami światła: wysokoprężna lampa sodowa o mocach: 70W, 100W, 150W; lampa metalohalogenkowa o mocach: 70W, 100W, 150W; lampa metalohalogenkowa z trzonkiem PGZ12 o mocach: 45W, 60W, 90W, 140W. Wersja ARC90 była dostępna z lampami o wyższych mocach: wysokoprężna lampa sodowa o mocach: 150W, 250W, 400W, 600W; lampa metalohalogenkowa o mocach: 150W, 250W, 400W.


Dane Techniczne:

Producent: Indal
Lata produkcji: druga dekada XXI wieku, pierwsza dekada XXI wieku
Źródło Światła lampa sodowa, Wysokoprężna lampa metalohalogenkowa, Wysokoprężna lampa sodowa
Moc 100W, 150W, 250W, 400W, 600W, 70W, 90W
Rodzaj oprawy Zamknięta

Zdjęcia:

Autor: Michał Z.

Autor: Michał Z.

Autor: Michał Z.

>