Nawigacja:

oprawy24.pl > Aktualności > Bez kategorii > Białe światło w dzielnicy Murcki

Białe światło w dzielnicy Murcki

Białe światło w dzielnicy Murcki

Opublikowano: 2018-11-07 11:38:41 przez: administrator

Kilka ulic w dzielnicy Murcki w Katowicach przeszło modernizację oświetlenia ulicznego. Nowe oprawy oświetleniowe pojawiły się na ulicach Bielskiej, Goetla, Solskiego, Baczyńskiego, Samsonowicza, Domeyki i Mruczka. Zakres prac modernizacyjnych był zróżnicowany: ulica Domeyki (4 punkty świetlne), ulica Goetla (17 punktów świetlnych), ulica Samsonowicza (3 punkty świetlne), ulica Bielska (22 punktów świetlnych) Solskiego (3 punkty świetlne), Baczyńskiego (3 punkty świetlne), Mruczka (5 punktów świetlnych). Łącznie wymianie podlegało 58 sztuk opraw oświetleniowych, 40 sztuk wysięgników, 4 słupy oświetleniowe oraz przewody zasilające zarówno w słupach betonowych jak i stalowych. Przebudowano także fragment linii kablowej przy ulicy Domeyki. Tu 4 stare betonowe słupy zostały zastąpione nowymi stalowymi o wysokości 8m. Każdy słup został wyposażony w jednoramienny wysięgnik i oprawę oświetleniową LED o mocy 38 W. Ulica Bielska posiada sieć oświetleniową składającą się z słupów stalowych zasilanych linią kablową. Tu wymieniono 22 oprawy oświetleniowe sodowe na oprawy LED o mocy 71 W. Podobna sieć oświetlenia charakteryzuje ulicę Baczyńskiego. Znajdują się tu 3 stalowe słupy zasilane linią kablową z zamontowanymi szczytowo oprawami. Zamontowano tu 3 oprawy LED o mocy 38 W. Z kolei sieć oświetleniowa ulicy Goetla składa się z 15 słupów betonowych typu WZ zasilanych linią kablową. Zamontowano tu 17 nowych wysięgników. Wysięgniki zostały wyposażone w 15 opraw LED o mocy 71 W (oświetlenie jezdni) oraz 2 oprawy o mocy 38 W (oświetlenie chodnika). Identyczną sieć oświetleniową posiada ulica Solskiego. Na betonowych słupach typu WZ oraz OŻ zamontowano 3 wysięgniki oraz 3 oprawy o mocy 38 W. Sieć oświetleniowa ulicy Samsonowicza jest zasilana z linii napowietrznej. Tu zmodernizowano 3 punkty świetlne przy skrzyżowaniach z ulicami Fałata, Laskowskiego oraz Wojtalewicza poprzez wymianę wysięgników, opraw oświetleniowych i przewodów zasilających. Każda z trzech opraw LED ma moc 38 W. Na ulicy Mruczka sieć oświetleniowa jest zasilana w części z linii kablowej, a w części z linii napowietrznej. Prace modernizacyjne objęły tu 3 słupy stalowe zasilane linią kablową oraz 2 słupy betonowe zasilane z linii napowietrznej między ulicami Laskowskiego i Wolności. Zamontowano w sumie 5 opraw LED o mocy 38 W. Inwestycja została wykonana w oparciu o oprawy Schréder Teceo. Matryce LED nowych opraw oświetleniowych emitują światło o barwie neutralnej białej (4000K).

Źródło: MZUIM Katowice

 Ulica Domeyki

Skrzyżowanie Samsonowicza i Laskowskiego

Ulica Mruczka

Ulica Baczyńskiego

Ulica Bielska

 Ulica Goetla

 Ulica Solskiego

< Powrót do aktualności

>