Nawigacja:

oprawy24.pl > Aktualności > Bez kategorii > Osiedle Syberka w białym świetle

Osiedle Syberka w białym świetle

Osiedle Syberka w białym świetle

Opublikowano: 2018-10-05 11:32:36 przez: administrator

Na osiedlu Syberka w Będzinie miała miejsce modernizacja oświetlenia ulicznego. Jej zakres obejmował przede wszystkim wymianę starych opraw sodowych o mocach 150 – 250 W na nowe ledowe. Nowe oświetlenie pojawiło się na ulicach Śmigielskiego, Zwycięstwa i Retingera. Wzdłuż ulicy Śmigielskiego sieć oświetleniowa składa się z 18 punktów świetlnych i jest zasilana linią kablową. Wymieniono tu 18 sztuk opraw oświetleniowych oraz 2 przy skrzyżowaniu z ulicą Narutowicza. Z kolei sieć oświetleniowa ulicy Zwycięstwa składa się z 24 punktów świetlnych zasilanych z linii napowietrznej. Tu również wymieniono 24 oprawy oświetleniowe. Ulica Retingera również posiada sieć oświetleniową, której oprawy są zasilane z linii napowietrznej. Sieć składa się z 15 punktów świetlnych w postaci opraw sodowych. 14 z nich zostało zastąpione przez 14 nowych opraw LED. Na ulicy Sznajdera miała miejsce modernizacja oświetlenia o nieco szerszym zakresie. Oprócz wymiany opraw zamontowano także nowe słupy oświetleniowe. Sieć oświetleniowa ulicy dotychczas składała się z 15 słupów betonowych, które są zasilane linią kablową. Stare słupy zostały zdemontowane a w ich miejsce ustawiono 15 słupów aluminiowych o wysokości 9m. Każdy słup jest wyposażony w jednoramienny wysięgnik o długości 2m. Nowe oprawy LED na modernizowanym obszarze to Schréder Teceo z matrycą 48 LED o mocy maksymalnej 107 W. U zbiegu ulic Sznajdera, Piłsudskiego i Załogi wybudowano nowe rondo. Na środku wyspy ronda ustawiono słup aluminiowy z czteroramiennym wysięgnikiem, na którym zabudowano 4 oprawy Schréder Teceo z matrycą 40 LED o mocy 63 W. Dodatkowo trzy przejścia dla pieszych są dodatkowo doświetlone zamontowanymi szczytowo oprawami Teceo na słupach znajdujących się po obu stronach ulicy tuż przy przejściach. Matryce LED nowych opraw oświetleniowych emitują światło o barwie neutralnej białej (4000K).

Źródło: Tauron Będzin, wizja lokalna

Ulica Śmigielskiego

Ulica Sznajdera

Rondo u zbiegu ulic Sznajdera, Piłsudskiego i Załogi

Ulica Retingera

Ulica Zwycięstwa

< Powrót do aktualności

>