Nawigacja:

oprawy24.pl > Aktualności > Bez kategorii > Ciąg pieszy w świetle LED

Ciąg pieszy w świetle LED

Ciąg pieszy w świetle LED

Opublikowano: 2018-09-24 08:40:46 przez: administrator

Ciąg pieszy znajdujący się przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach zyskał nowe oświetlenie LED. Chodzi o odcinek między ulicami Ceramiczną i Krauzego. Inwestycja jest częścią zadania „Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic” Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Inwestycja była realizowana przez wyłonioną w drodze przetargu firmę GROTEX sp. z o.o. z Zabrza. Dotychczas ciąg pieszy był oświetlony przez oprawy sodowe typu kula o mocy 70 W w ilości 20 sztuk. Oprawy były zamontowane na słupach stalowych na wysokości 4m. W ramach inwestycji wszystkie słupy oraz wysięgniki zostały pomalowane na kolor czarny. Wymieniono także tabliczki bezpiecznikowe oraz przewody zasilające. Dzięki nowym oprawom LED zmniejszono ilość punktów świetlnych o 5 sztuk. Zamontowano nowe oprawy Philips ClassicStreet o mocy 15,8 W w ilości 15 sztuk. Oprawy posiadają dwa rodzaje optyki z uwagi na konieczność oświetlenia przyległego parkingu. Układ zasilający nowych opraw posiada interfejs Dali. Z kolei sterowniki opraw umożliwiają rejestrowanie szeregu informacji w zakresie eksploatacji. Wszystkie nowe oprawy są włączone w system sterowania, który umożliwia programowanie czasu załączenia i wyłączenia oprawy oraz redukcji mocy oraz sygnalizuje ewentualne awarie. System taki pozwala dodatkowo na oszczędność energii elektrycznej. W wyniku jego zastosowania średnia moc pobierana przez każdą oprawę wyniesie 14,3 W. Moduły LED nowych opraw oświetleniowych emitują światło o barwie ciepłej białej (3000 K). W wyniku modernizacji moc zainstalowana sieci oświetleniowej na obszarze objętym inwestycją spadła z 1,6 kW do 0,2 kW.

Źródło: UM Świętochłowice

< Powrót do aktualności

>