Nawigacja:

oprawy24.pl > Aktualności > Bez kategorii > Kilka ulic w Rybniku z oświetleniem LED

Kilka ulic w Rybniku z oświetleniem LED

Kilka ulic w Rybniku z oświetleniem LED

Opublikowano: 2017-12-18 11:15:18 przez: administrator

Wiosną tego roku miała miejsce modernizacja oświetlenia ulicznego w Rybniku. Inwestycja warta niemal 2 mln zł była realizowana przez firmę OBI Complex Rafał Zgoda. 85 % tej kwoty to dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycja objęła ulice Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, Stanisława Reymonta, 3 Maja, Plac Armii Krajowej, Budowlanych (dwa fragmenty). Zakres modernizacji obejmował wymianę słupów oświetleniowych, kabli zasilających oraz systemów sterowania oświetleniem. Ogółem do wymiany zakwalifikowano 55 sztuk opraw sodowych o mocy 70 W, 359 sztuk opraw sodowych o mocy 150 W, 20 sztuk opraw sodowych o mocy 250 W. Na ulicach Piłsudskiego i Kościuszki linia kablowa zasilająca oświetlenie nie była przebudowywana, poddano jedynie renowacji 57 słupów oświetleniowych, a wysięgniki skierowane na ciąg pieszy przerobiono umożliwiając montaż boczny nowych opraw oświetleniowych. Przystosowanie wysięgników było konieczne z uwagi na fakt, iż przed modernizacją ciągi piesze były oświetlone oprawami sodowymi typu „kula” montowanymi w dół. Na obu ulicach zdemontowano łącznie 113 sztuk opraw sodowych. W wyniku modernizacji zamontowano 58 opraw LED Schréder Ampera Midi z matrycą 40 LED o mocy 90 W, które oświetlają jezdnie ulic, zaś 55 opraw Schréder Ampera Midi z matrycą 24 LED o mocy 27 W oświetla ciągi piesze obu ulic. Na ulicach Reymonta, 3 Maja i Placu Armii Krajowej zdemontowano 119 słupów wraz z 162 sodowymi oprawami oświetleniowymi. Przebudowana została linia kablowa zasilająca oświetlenie, a nowe stalowe słupy zamontowano na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Pojawiło się 133 słupy o wysokości 9m oraz 4 słupy o wysokości 12m. Na słupach zamontowano 122 wysięgniki jednoramienne oraz 11 dwuramiennych. Na wysięgnikach zamontowano 144 oprawy LED Schréder Ampera Midi z matrycą 48 LED o mocy 107 W oraz 8 opraw Schréder Teceo 2 z matrycą 136 LED o mocy 147 W. Wszystkie nowe oprawy emitują światło o barwie neutralnej białej (4000 K). Dodatkowo przy przejściach dla pieszych zastosowano łącznie 4 słupy o wysokości 6m z wysięgnikiem jednoramiennym o długości 1m z oprawą LED Schréder Teceo z matrycą 48 LED o mocy 107 W, która dla kontrastu emituje światło o barwie ciepłej białej (3000 K). Przebudowa oświetlenia miała miejsce także na dwóch fragmentach ulicy Budowlanych. Na odcinku od ronda Mazamet do Ronda Wileńskiego zostały zdemontowane 33 słupy wraz z 52 sodowymi oprawami oświetleniowymi. Wykonano nową linię kablową zasilającą oświetlenie, a następnie ustawiono na betonowych fundamentach 29 nowych słupów stalowych o wysokości 10m. Słupy zostały wyposażone w 21 wysięgników jednoramiennych, 7 wysięgników dwuramiennych, 2 wysięgniki trójramienne. Wszystkie wysięgniki mają długość 1,5m. W sumie na tym odcinku zamontowano 41 opraw LED Schréder Ampera Midi z matrycą 48 LED o mocy 107 W. Drugi fragment obejmował odcinek od Ronda Solidarności do Ronda Lievin. Tu 78 słupów raz z 87 sodowymi oprawami oświetleniowymi zostało zdemontowane, a kablowa linia zasilająca została wymieniona. Na betonowych fundamentach zostały zamontowane nowe stalowe słupy o wysokości 9m w ilości 62 sztuk. Słupy wyposażono w wysięgniki o długości 1,5m, spośród których 50 to wysięgniki jednoramienne, zaś 12 dwuramienne. Na wysięgnikach zostały zamontowane 74 oprawy LED Schréder Ampera Midi z matrycą 48 LED o mocy 107 W, które emitują światło o barwie neutralnej białej (4000 K). Dodatkowo doświetlono przejścia dla pieszych poprzez montaż ogółem 16 słupów o wysokości 6m z wysięgnikiem o długości 1m i oprawą LED Schréder Teceo z matrycą 40 LED o mocy 90W, która emituje światło o barwie ciepłej białej (3000 K). Wszystkie oprawy są wyposażone w funkcję utrzymania stałego strumienia świetlnego w czasie, zaś model Ampera także w układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V i zaprogramowanie automatycznej redukcji mocy. Wszystkie nowe oprawy oświetleniowe zostały włączone w system zarządzania oświetleniem. W wyniku modernizacji zmniejszyła się o 42% emisja dwutlenku węgla do atmosfery, a moc opraw zainstalowanych spadła z 63,48 do 27,93 kW.

Źródło: UM Rybnik

Ulica: Kościuszki:


Ulica Budowlanych:


Plac Armii Krajowej:


Ulica Reymonta:


Ulica Piłsudskiego:


Ulica: 3 Maja:

< Powrót do aktualności

>