Nawigacja:

oprawy24.pl > Aktualności > Bez kategorii > Ulica 1 Maja z oświetleniem LED

Ulica 1 Maja z oświetleniem LED

Ulica 1 Maja z oświetleniem LED

Opublikowano: 2017-11-09 10:44:49 przez: administrator

W ostatnim czasie na ulicy 1 Maja w Knurowie zamontowano oświetlenie LED. Jest to pierwszy etap zadania pt. zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście. Sieć oświetleniowa na ulicy 1 Maja była zasilana linią kablową. Większość słupów oświetleniowych stanowiły ponad 40-letnie słupy żelbetowe typu WZ, których stan techniczny nie pozwalał na ich dalsze zastosowanie. 30 słupów oświetleniowych było wymieniowe wcześniej w ramach przebudowy skrzyżowań z innymi ulicami lub innych prac modernizacyjnych i te słupy nie podlegały wymianie. W wyniku modernizacji zdemontowano 50 słupów betonowych i 1 słup stalowy oraz 108 sodowych opraw oświetleniowych, z których większość miała moc 150W. W miejsce starych słupów na betonowych fundamentach zamontowano 50 nowych słupów stalowych ocynkowanych, spośród których 49 mierzy 9m wysokości, a jeden 10m. 20 słupów jest wyposażone w jednoramienny wysięgnik łukowy o długości 1m, zaś 3 w wysięgnik dwuramienny. 27 słupów posiada wysięgnik łukowy o długości 1m skierowany na jezdnię ulicy oraz drugi wysięgnik o długości 0,5m skierowany na chodnik i ścieżkę rowerową. Łącznie zamontowano 128 nowych opraw oświetleniowych LED. Jezdnię ulicy oświetla 88 opraw LUG Urbino LED wyposażonych w układ redukcji mocy 106/75W. Skrzyżowanie ulic 1 Maja i 26 stycznia oświetlają 3 oprawy wyposażone w układ redukcji mocy 139/99W. Ciąg pieszo-rowerowy przy ulicy 1 Maja jest oświetlony 37 oprawami Philips Unistreet BGP203 o mocy 38W. Wszystkie oprawy emitują światło o barwie neutralnej białej (4000 K). Pomimo zainstalowania dodatkowych 20 opraw oświetleniowych w stosunku do stanu sprzed modernizacji, moc pobierana przez oświetlenie spadła z ponad 16 kW do nieco ponad 11 kW. Zmniejszyła się także emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Zadanie było realizowane Przedsiębiorstwo Usług Technicznych„Grotex”Sp. z o.o. z Zabrza. Koszt inwestycji to niemal 198 tys. zł.
Źródło: UM Knurów

< Powrót do aktualności

>